வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கை மட்டுப்படுத்தப்படவுள்ளது.

126

வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வரும் நடவடிக்கை எதிர்காலத்தில் மட்டுப்படுத்தப்படும் என இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார். இதுவரையில் 6000 இற்கும் அதிகமானவர்கள்அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போதைய நிலைமையின் அடிப்படையில் தனிமைப்படுத்தல் முகாம்களில் போதிய அளவு வசதி இல்லாத காரணத்தால் இவ்வாறு மட்டுப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.